Waarom zou je kiezen voor een cloudoplossing en wat zijn de voor- en nadelen?

Iedereen praat tegenwoordig over werken in de cloud, het is hip en eigentijds. Maar wanneer is de cloud nu wel of niet een goede keuze en welke mogelijkheden zijn er in cloudoplossingen voor het MKB?

Er zijn verschillende manieren om in de cloud te werken. Dit kan via public cloud, bijvoorbeeld mail, agenda, back-up en telefonie, waarbij u kunt kiezen uit diverse online pakketten. Maar u kunt ook kiezen voor private cloud, wat vaak meer gericht is op maatwerkoplossingen. En ook een combinatie van beide opties is mogelijk.

Wanneer kun je beter niet kiezen voor cloudoplossingen?
Mogelijkheden genoeg dus, maar toch is werken in de cloud niet altijd de beste oplossing. Als u bijvoorbeeld met zware toepassingen werkt, zoals een tekenprogramma, is het niet altijd handig om al deze gegevens via de cloud te laten lopen. Dit levert onnodig veel vertraging op en kan in dat geval beter lokaal worden geregeld.

Wat is belangrijk bij het kiezen voor een cloudoplossing?
In kaart brengen welke mogelijkheden er zijn binnen het werken in de cloud is 1 ding. Waar het echter vaak misgaat, is bij de garanties die al dan niet gegeven worden op het gebruik. Het is belangrijk om te weten welke zaken van belang zijn als u de voorwaarden leest van de leverancier, zeker als het gaat om privacygevoelige of essentiële bedrijfsinformatie.

Het is belangrijk om eerst inzichtelijk te maken hoe de ICT-structuur van uw bedrijf eruit ziet, zodat u kunt beslissen of werken in de cloud voor uw bedrijf de juiste oplossing is. En zo ja, op welke manier en op basis van welke garanties?

De voor- en nadelen van werken in de cloud op een rij

Voordelen:

 • Minder apparatuur op eigen locatie, daarmee vaak minder kosten voor beheer, energie etc.
 • Cloudoplossing is vaak beter schaalbaar dan een oplossing in eigen beheer.
 • Voor het operationeel houden van hard- en software is minder eigen beheer noodzakelijk.
 • Een cloudoplossing is bijna altijd locatieonafhankelijk te gebruiken.
 • Een goede cloudoplossing is redundant (dubbel) uitgevoerd, vaak zelfs in gescheiden datacenters.
 • Geen investeringen in eigen servers.

Nadelen:

 • Grotere afhankelijkheid van de internetverbinding voor benaderen van bedrijfsgegevens.
 • Minder grip op de snelheid van werken binnen de cloudoplossing.
 • Bij gedeeltelijk onderbrengen van ICT-middelen in de cloudblijft lokale apparatuur nodig.
 • Aan server baseden cloud computing zitten beperkingen qua snelheid van werken.
 • Werkplekken of applicaties die twee beeldschermen en daarbij een hoge resolutie gebruiken, vragen extra capaciteit van o.a. de internetverbinding.
 • Als er tijdelijk niet aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan, blijft de volledige omgeving dan beschikbaar met dezelfde eigenschappen?

Het is dus belangrijk om eerst een goede inventarisatie te maken van de ICT-structuur, zodat u een goede keuze kunt maken of een cloudoplossing voor uw bedrijf de juiste oplossing is.

Eerst de huidige ICT-situatie inventariseren
Het is belangrijk om te beginnen met een uitgebreide inventarisatie van uw ICT-situatie om vervolgens te kunnen beoordelen of cloud computing voor uw bedrijf de beste oplossing is. Zaken die daarbij bijvoorbeeld van belang zijn:

 • De doelstellingen van uw onderneming.
 • Met welke knelpunten u rekening moet houden.
 • Of al uw applicaties in de cloudte integreren zijn.
 • Of uw scan- en printapparaten in de cloud

Onafhankelijk versus merkgebonden advies
Deze inventarisatie moet uiteraard onafhankelijk van merken en aanbieders van clouddiensten gedaan worden, omdat die partijen een belang hebben en hun eigen product of dienst zullen adviseren. Dat kan tot gevolg hebben dat de oplossing niet 100% aansluit op uw behoefte of bedrijfsproces. De beste oplossing gaat dan mogelijk aan u voorbij, omdat de keuze beperkt is.

Offertevergelijking en leverancierselectie
Als de keuze is gemaakt dat in de cloud werken voor uw bedrijf de beste oplossing is, moet een eisenpakket opgesteld worden. Vraag altijd meerdere offertes op bij gecertificeerde aanbieders en vergelijk en beoordeel deze.

Kiezen voor je eigen server of een virtuele server in de cloud?

U heeft een nieuwe server nodig voor een bepaalde applicatie. Kiest u ervoor om een eigen server te kopen of huren of neemt u een virtuele server af vanuit de cloud? Het is uiteraard belangrijk dat u eerst een aantal zaken duidelijk in kaart brengt, voordat u hierin een goede keuze kunt maken.

Als u een nieuwe server nodig heeft om met een bepaalde applicatie te gaan werken, maak dan eerst een goede inventarisatie van uw wensen en eisen. Een paar belangrijke vragen:

 • Hoe lang gaat u met deze applicatie werken?
 • Welke eisen stelt de applicatie aan de server en overige infrastructuur waarop deze
 • komt te draaien?
 • Welke eisen stelt u aan de snelheid van werken, beschikbaarheid en continuïteit?
 • Wat zijn de eenmalige en terugkerende kosten van een server bij koop, huur of

vanuit de cloud?

 • Berekent u in de kostenstructuur ook zaken als energie, koeling, verbindingen en beheer?
 • Wat zijn de eisen en wensen in verband met het werken op afstand en wat betekent dit voor de benodigde verbindingen?
 • Moet de applicatie communiceren en/of gegevens uitwisselen met andere applicaties of specifieke apparatuur?

Wilt u weten of werken in de cloud de juiste oplossing is voor uw bedrijf?
Maak dan een afspraak voor een gratis adviesgesprek met de onafhankelijke ICT Adviseur van No Corners.