privacyverklaring

No Corners neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. No Corners verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

No Corners heeft het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. U wordt geadviseerd deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de laatste versie heeft. De meest recente versie van de privacyverklaring vindt u op de website van No Corners.

Gegevens beveiligen

No Corners heeft passende technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van No Corners maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat en een opt-in om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. No Corners kiest daarmee voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die worden verwerkt.

Gegevens verwerken

Wanneer u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een e-book heeft gedownload of een product of dienst heeft afgenomen, wordt gevraagd uw gegevens in te vullen. No Corners verwerkt alleen de gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bedrijfsnaam

Doeleinden

No Corners verwerkt persoonsgegevens van klanten om telefonisch of schriftelijk contact op te nemen. Daarnaast gebruikt No Corners de gegevens om te verwerken op de website bij portfolio.

Verder gebruikt No Corners de verkregen persoonsgegevens voor verzending van nieuwsbrieven, verwerking van de facturatie en eventuele verzending van relatiegeschenken.

Gebruik van cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan naar onze website teruggestuurd worden wanneer je de website opnieuw bezoekt.
Meer informatie over cookies vind je op de website van ConsuWijzer

No Corners maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Ook door Google Analytics worden cookies geplaatst. De verkregen informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Daarom hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Google mag daardoor de verkregen informatie niet gebruiken voor andere Google diensten of doeleinden. Ook heeft No Corners het doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld.
Meer informatie over het beleid van Google Analytics

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen.
Meer uitleg over het uitschakelen van cookies op de website van Your Online Choices

Gegevens delen

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem via de servers van MailBlue.
Meer informatie over het Privacybeleid van MailBlue 

Tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, delen wij uw gegevens niet met derden. Ook verkopen wij uw gegevens niet aan derden. Wel kan het zo zijn dat wij derden inschakelen die onder ons toezicht en verantwoordelijkheid bepaalde persoonsgegevens verwerken. Met deze derden sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Deze derden mogen de persoonsgegevens dan op geen enkele andere manier verwerken dan waarvoor wij opdracht hebben gegeven. 

Gegevens wijzigen

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens aan te laten passen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, recht op het beperken van de verwerking en recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen (per post of per e-mail). No Corners neemt uw verzoek uiterlijk binnen vier weken in behandeling.

Gegevens bewaren

No Corners bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van diezelfde maand uit het systeem verwijderd.

De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichtingen door ons verwijderd. Deze bewaartermijn geldt, mits er voor ons geen verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Gegevens verwijderen

Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, een formulier hebt ingevuld of een product of dienst hebt afgenomen en in de toekomst geen e-mail van No Corners wilt ontvangen, kun u zich te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Uw gegevens worden dan meteen uit ons bestand verwijderd en worden niet bewaard.

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking, of de gegevensverwerking op basis van een overeenkomst.

Klachten en vragen over gegevensverwerking

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kun u zich natuurlijk tot No Corners wenden. Wij proberen er dan samen met u uit te komen. U heeft echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens leest u hoe u dit moet doen

Bij vragen over deze privacyverklaring, of inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u altijd contact opnemen, telefonisch: 0165 56 50 50 of via e-mail: info@nocorners.nl.

 

Versie: augustus 2019 | No Corners