Zit u wel op de juiste stoel?
Of laat u zich teveel leiden door de belangen van uw leveranciers?

Noten BV

Bedrijf:Noten BV
Contact:Bertil Breijnaerts
Functie:Directeur


Projectomschrijving:

No Corners Consultancy heeft Noten Transportbanden ondersteund bij een drietal projecten.
 
Selectie CRM applicatie
Doordat de ondersteuning op de bestaande CRM-applicatie kwam te vervallen was er behoefte aan een nieuwe CRM-applicatie. Daarnaast was er de wens om een aantal processen makkelijker en efficiënter te maken. Ook was er behoefte om meer informatie uit de applicatie te halen.
 
No Corners Consultancy heeft alle belanghebbende binnen de organisatie geïnterviewd en heeft de processen beschreven. Aan de hand hiervan is een pakket van eisen en wensen met betrekking tot de CRM-applicatie opgesteld. Vervolgens is er een eerste selectie gemaakt uit de verschillende oplossingen zoals deze in de markt beschikbaar zijn. De geselecteerde aanbieders zijn gevraagd om het overzicht met eisen en wensen in te vullen, zodat het mogelijk was om op basis van functionaliteit, prijs en total cost of ownership een selectie van drie aanbieders te maken. Van deze drie aanbieders zijn de oplossingen geanalyseerd en zijn er referentiebezoeken afgelegd om de ervaringen van andere bedrijven met de geboden oplossingen te bespreken. Er is een uiteindelijk een keuze gemaakt op basis van functionaliteit, complexiteit en toepasbaarheid binnen de eigen organisatie.
 
Selectie telefonie (VoIP)
Aangezien de bestaande telefooncentrale aan vervanging toe was, is er een concept beschreven voor een VoIP oplossing uit de Cloud, inclusief de benodigde lijnen voor data en spraak en de benodigde infrastructuur. Naast de beschrijving van het concept heeft No Corners Consultancy de verschillende offertes met elkaar vergeleken en doorgerekend.
 
Vernieuwen van de ICT-omgeving
Naast de keuze voor een nieuwe CRM-applicatie moest er een besluit komen over hoe en waar deze applicatie, naast verschillende andere applicaties, zou worden ondergebracht. Hierbij waren er verschillende mogelijkheden, om dit zowel op de eigen locatie als in een Cloud omgeving onder te brengen. Op basis van prijs, snelheid van werken en beschikbaarheid en diverse andere factoren, is ook hiervoor door No Corners Consultancy een plan geschreven hoe de benodigde ICT-infrastructuur op lange termijn in te vullen. 
 

Beschrijving van de klant:

Noten BV is specialist op het gebied van industriële transportbanden en transportsystemen. De expertise van Noten richt zich op het confectioneren, monteren, repareren, onderhouden en verbeteren van transportsystemen in o.a. de voedingsmiddelenindustrie, zand, grind, metaal en recycling. Vanuit de locaties Breda, Lochem en Venlo (Belfeld) zijn de Noten experts dagelijks aan de slag om de productie installaties van de klanten bedrijfszeker te houden.
 

Reactie klant:

"No Corners heeft ons op een structurele wijze door onze vraagstukken geleid met als doel de juiste keuzes te maken voor de toekomst. Noten stond voor een totale vernieuwing van IT en telecom inrichting, waarbij er nauwelijks expertise in huis was om dit op basis van gefundeerde keuzes uit te voeren. Peter heeft ons door het gehele inventarisatie- en beslissingsproces geleid op basis van gedegen onderzoek en zijn zeer ruime expertise. Wij hebben ervaren dat Peter dit uiterst secuur anpakt, overzicht heeft op het totale vraagstuk en het niet schuwt om kritisch te zijn naar ons maar zeker ook naar de diverse aanbieders. Wij hebben op het vlak van IT en telecom de juiste keuzes kunnen maken en gaan met vertrouwen het implementatietraject tegemoet!"

Terug naar klanten