Westenburg Assurantiën is weer optimaal bereikbaar voor klanten

Rutger Westenburg is mededirecteur van familiebedrijf Westenburg Assurantiën, een full-service financieel advieskantoor dat in 1944 is opgericht. Momenteel zijn er ongeveer 50 mensen werkzaam, verdeeld over de vestigingen Breda en Halsteren. De dienstverlening van Westenburg Assurantiën kan worden opgedeeld in drie specialismen: alle soorten schadeverzekeringen, complexe producten op het gebied van o.a. arbeidsongeschiktheid en pensioen en tot slot voeren zij als volmachtbedrijf diverse werkzaamheden uit voor verzekeraars. Hieronder valt onder andere het afsluiten van polissen en de afhandeling van schademeldingen. Daarnaast is Westenburg zelfstandig adviseur voor twee vestigingen van RegioBank.

Rutger Westenburg | Westenburg Assurantien | Klantcase No Corners

In al ons handelen staan onze klanten centraal, we streven dan ook naar langdurige, professionele relaties. Goede bereikbaarheid is voor ons daarom essentieel.

Waar liep uw bedrijf tegenaan toen u besloot No Corners in te schakelen?

“Het kwam regelmatig voor dat we slecht of zelfs niet bereikbaar waren. Omdat onze telefonie via een VoIP liep, een internetverbinding, veroorzaakten haperingen in het netwerk ook storingen in ons telefoonverkeer. Dit was erg vervelend en ging ten koste van de service aan onze klanten, er kwamen dan ook regelmatig klachten binnen. We wilden dus maar al te graag onderzocht hebben wat de oorzaak hiervan was en hoe we het konden oplossen. Ik nam contact op met een telefoonleverancier in Breda en vroeg om een compleet en neutraal advies. Deze gaf aan dat ik hiervoor beter een onpartijdige IT-consultant kon inschakelen. Hij bracht me vervolgens in contact met No Corners.”

Hoe ging No Corners vervolgens te werk?

“We maakten een afspraak met Peter en hij kwam bij ons op kantoor langs. Hij heeft zijn aanpak direct helder en inzichtelijk gemaakt, door middel van een soort ‘roadmap’ waarop de eerste stap een inventarisatie was. Hoewel we in eerste instantie de focus op telefonie hadden liggen, gaf Peter aan dat hij de gehele systeemstructuur in het bedrijf zou gaan bekijken, want telefonie was slechts een onderdeel van ons netwerk. Hij heeft een beeld geschetst van de complete IT-situatie, waaronder de SLA’s (Service Level Agreement), onderhoudsafspraken met onze leveranciers. Vanuit deze inventarisatie is hij gekomen tot een advies over welke aanpassingen nodig waren.”

Hoe zijn uw IT-problemen uiteindelijk opgelost?

“Peter kwam er snel achter dat de koppeling tussen de diverse IT-systemen niet optimaal werkte. Zo sloten telefonie, hosting en software niet geheel op elkaar aan. Hierdoor liepen we continu risico op storingen en andere problemen. Op basis van het advies van No Corners en in rekening houdend met toekomstige aanpassingen, besloten we wel om de huidige leveranciers te behouden, maar wel met een aantal grote veranderingen. Peter heeft de regie gepakt, de structuur van ons netwerk en systemen aangepast aan de situatie en alle partijen weer op scherp gezet. Hierdoor weet nu ieder wat er van hen verwacht wordt en welke verantwoordelijkheden zij hebben.”

No Corners beschikt echt over kennis van zaken. Op het gebied van IT kan niemand hen iets wijsmaken. Peter heeft de regie gepakt en alle IT-leveranciers weer op scherp gezet.

Wat is de toegevoegde waarde van No Corners voor Westenburg Assurantiën?

“Bij No Corners weten ze snel de exacte knelpunten naar boven te krijgen. Bovendien laten ze zich op IT-gebied niet zomaar iets wijsmaken. Ze weten waar ze het over hebben en als een IT-leverancier informatie niet kan onderbouwen, wordt dit direct aangekaart. Fijn om iemand naast ons te hebben staan met veel kennis van IT, waarin we het vertrouwen hebben dat hij handelt in ons belang.

Verwacht u in de toekomst vaker van No Corners’ diensten gebruik te maken?

“Momenteel zijn we in gesprek over de mogelijkheden om binnen ons samenwerkingsverband één ICT-omgeving te gaan creëren. Met name gericht op onze frontoffice en backoffice applicaties binnen de verzekeringstak van Westenburg Assurantiën. Het gaat dus om een gecentraliseerd systeem, waar wij als kantoor op aan zouden kunnen sluiten. Als we hiervoor kiezen zal dit in 2020 gaan draaien. We zijn aan het bekijken of dit initiatief in lijn ligt met de ontwikkelingen die Peter ons geadviseerd heeft en welke oplossing het best aansluit op onze toekomstvisie. Ongetwijfeld zal No Corners in dit traject ook weer betrokken worden voor advies bij onze besluitvorming.”

Wat wilt u nog vertellen over uw samenwerking met No Corners Consultancy?

“Bedrijven die behoefte hebben aan een neutrale IT-adviseur die kritisch is, zijn bij No Corners aan het juiste adres. Ze zijn deskundig, maar tegelijkertijd ook heel toegankelijk en persoonlijk.”

“Als full-service financieel advieskantoor streven wij naar langdurige relaties met onze klanten, waarbij goede bereikbaarheid essentieel is. Helaas kwam het regelmatig voor dat we telefonisch slecht bereikbaar waren door storingen in het systeem. No Corners heeft een inventarisatie van onze systemen en IT-leveranciers uitgevoerd. In de beoordeling hiervan waren zij zeer kritisch en op basis hiervan is er een concreet advies uitgebracht. No Corners heeft ons begeleid in het maken van aanpassingen in de netwerkstructuur, maar ook bij het op scherp zetten van onze leveranciers. Iedereen weet nu wat er verwacht wordt en neemt verantwoordelijkheid. Het belangrijkste? Wij zijn weer optimaal bereikbaar voor de klant.”

Rutger Westenburg | directeur