Agentor Bouwtechniek kiest voor hybride IT-omgeving

Agentor Bouwtechniek is een technische groothandel die technische merkproducten importeert en levert voor onder andere metalen ramen, deuren, gevels, balkons en hekwerken. Eigenlijk alle toepassingen waarbij metaal en glas samenkomen. Het bedrijf is op te delen in drie afdelingen, namelijk profielsystemen, afdichtingen en hang- en sluitwerk. De medewerkers van Agentor staan voor klanten klaar met technisch advies en het maken van (materiaal)calculaties en berekeningen. Gert-Jan Zwep nam het bedrijf in 2001 over en staat sindsdien aan het hoofd van Agentor Bouwtechniek.

Gert-Jan Zwep | Agentor | Klantcase No Corners

Met Peter’s hulp is het gelukt om onze IT op tijd op orde te krijgen bij een verhuizing, onze klanten hebben er vrijwel niets van gemerkt. Gedurende dit project heb ik Peter als een echte vakman leren kennen en waarderen.

Hoe bent u in contact gekomen met Peter?

“Agentor heeft lang zakengedaan met het bedrijf waar Peter destijds werkzaam was. In die periode zijn we met het bedrijf verhuisd en Peter was op dat moment een belangrijk aanspreekpunt voor ons. Een verhuizing is een flinke operatie en we hadden een ambitieus doel, op vrijdagochtend waren we nog aan het werk en de maandag erop wilden we alweer operationeel zijn in het nieuwe pand. Met Peter’s hulp is het gelukt om onze IT en telecommunicatie binnen deze tijd op orde te krijgen. Hierdoor hebben onze klanten er weinig tot niets van gemerkt. Gedurende dit project heb ik Peter als een echte vakman leren kennen en waarderen.”

Wat was het moment dat u No Corners inschakelde?

“Op een bepaald moment is Peter voor zichzelf begonnen als IT-adviseur. Hoewel we zijn expertise toen niet nodig hadden, hebben we altijd wel contact gehouden. Op een bepaald moment realiseerden we ons dat de IT-omgeving van Agentor niet meer voldeed aan onze eisen. Omdat we positieve ervaringen hadden met Peter en hij onze business al kende, besloten we hem om advies te vragen. Hij heeft geïnventariseerd wat we al hadden en wat we nog aan capaciteit en systemen mistten om weer vooruit te kunnen.”

Wat was de conclusie, wat kon er verbeterd worden aan de IT binnen Agentor?

“Onze medewerkers hadden de behoefte aan een sneller systeem al vaker uitgesproken. Bovendien voorzag ik dat bestanden in de toekomst alleen nog maar zwaarder zouden worden, door de verzending en opslag van instructievideo’s, 3D-modellen en CAD-bestanden bijvoorbeeld. Onze server was geoutsourcet, op een externe locatie. We hadden deze kunnen uitbreiden en updaten, maar op aanraden van Peter hebben we gekozen voor een hybrideomgeving als oplossing. Dat wil zeggen dat we deels vanuit de Cloud werken en deels vanuit eigen servers op locatie. De rekenkracht van ons systeem is hierdoor sterk verbeterd en we kunnen veel sneller werken.”

Welke acties heeft No Corners ondernomen om jullie IT-omgeving te optimaliseren?

“We hadden al een vaste IT-leverancier, maar door onze veranderde behoefte wilden we toch een nieuwe aanvraag in de markt uitzetten. Peter heeft ons hierin geheel begeleid en geadviseerd. Hij heeft offerteaanvragen uitgezet bij IT-leveranciers en deze beoordeeld. Hieruit ontstond een shortlist, die ons heeft geholpen een keuze te maken voor de juiste leverancier. Ook een gedegen back-upsysteem en beveiliging heeft hij vanaf dag één meegenomen in het traject. Daarnaast heeft hij onze wensen met betrekking tot telefonie inzichtelijk gemaakt en ons helpen overschakelen van een DSL-lijn naar VoIP, uiteraard bij een telecompartij die aan onze wensen voldoet.”

No Corners staat voor mij voor vertrouwen, deskundigheid en kwaliteit.

Welke eigenschappen van Peter hebben grote meerwaarde voor Agentor?

“Omdat wij de expertise op het gebied van IT zelf niet in huis hebben, is het heel prettig om deze kennis extern tot onze beschikking te hebben. Wat vooral belangrijk is, is dat we een partner kunnen vertrouwen, wat bij No Corners zeker het geval is. Daarnaast heeft Peter gewoon heel veel kennis van netwerken en hoe de IT binnen een bedrijf ingericht zou moeten zijn. Daarbij neemt hij bovendien ook de relevante veiligheidsaspecten mee in zijn advies.”

Heeft u nog toekomstplannen waar No Corners u weer bij kan ondersteunen

“Zeker, hoewel dit nog even op zich laat wachten. De investeringen die we net hebben gedaan op IT-vlak willen we natuurlijk eerst terugverdienen. Een volgende stap zal ongetwijfeld de automatisering van ons magazijn zijn, iets waar we Peter zeer waarschijnlijk ook weer bij zullen betrekken. Als ik No Corners heel eenvoudig zou moeten omschrijven, dan schieten vertrouwen en kwaliteit me direct te binnen.”

“We realiseerden ons dat de IT-omgeving van Agentor Bouwtechniek niet meer aan onze eisen voldeed. Omdat we al ervaring met Peter hadden als betrouwbare IT-specialist, vroegen we hem om een advies uit te brengen. Hij heeft geïnventariseerd wat we nodig hadden om onze systemen sneller en beter te laten werken en tegelijkertijd veiliger te maken. Op basis van zijn advies hebben we gekozen voor een hybrideomgeving als oplossing. Deze combinatie van werken in de Cloud en op eigen servers is de snelheid flink ten goede gekomen. Peter heeft ons in dit traject ook geholpen bij de selectie van de juiste IT-leveranciers.”

Gert-Jan Zwep | directeur