IN 5 STAPPEN NAAR EEN RENDABELE(RE) ICT-OMGEVING

Onze samenwerking verloopt driehoeksgewijs. U bent de initiator; u heeft een bepaald doel voor ogen. Wij zijn de onafhankelijke ICT-adviseurs, die de beste weg daarnaartoe uitstippelen. ICT-leveranciers zijn de ondersteuners, die het project onder onze begeleiding uitvoeren. Vanuit deze heldere rolverdeling en bundeling van krachten werken we doeltreffend samen aan rendabele ICT.

1. Inventarisatie en globaal advies

Om u een eerste, globaal advies te kunnen geven, verdiepen we ons in uw onderneming en in de huidige en gewenste ICT-situatie.

Daartoe inventariseren wij uw:

 • doelen en wensen: wat is de beoogde eindsituatie?
 • totale ICT-omgeving: wat is het huidige vertrekpunt?
 • kernwerkzaamheden: hoe afhankelijk bent u van ICT?
icon_Route_1
icon_Route_2

2. Concreet advies en stappenplan

We werken ons globale ICT-advies vervolgens uit in een concreet advies en gedetailleerd stappenplan. U krijgt in deze fase antwoord op o.a. de volgende vragen:

 • Hoe gaan we er met ICT voor zorgen dat u uw gewenste doel bereikt?
 • Welke alternatieven zijn er eventueel voor de bedachte oplossingen?
 • Wat zijn de financiële gevolgen en valt de investering binnen budget?
 • Welke winst levert deze investering in ICT u straks daadwerkelijk op?

3. Leveranciersselectie en offertetraject

Uit het advies en stappenplan vloeien een pakket van eisen en een longlist van leveranciers voort. We selecteren de leveranciers op aanbod, service, kennis, locatie, grootte en financiële status. Daarna vragen we bij minimaal drie partijen een offerte op, die we als volgt analyseren:

 • Wat betekenen de offertes technisch en financieel voor uw onderneming?
 • Waar sluiten de offertes aan op onze eisen en wensen; waar wijken ze af?
 • Welke alternatieve oplossingen biedt men en hoe zijn deze onderbouwd?

U ontvangt per offerte een begrijpelijke samenvatting: een kostenblad en een technisch blad (twee A4'tjes). Daaruit kiest u één of meerdere ICT-leveranciers.

ICT Route No Corners - stap 3
ICT Route No Corners - stap 4

4. Projectuitvoering en -begeleiding

Bij de uitvoering van een ICT-project zijn vaak meerdere ICT-leveranciers betrokken. Onze rol is die van coördinator en controleur. De leveranciers stellen planningen op, die wij aan elkaar koppelen. Daarin nemen we controle- en testmomenten op.

Doen de leveranciers wat ze gezegd hebben? Wordt alles volgens afspraak geleverd? We zien erop toe dat uw ICT werkt, zoals deze hoort te werken.

5. ICT-beheer, onderhoud en bewaking

ICT vergt (preventief) onderhoud. Daarom leggen wij de onderhoudswerkzaamheden, zoals veiligheidsupdates installeren en documentatie bijwerken, en de onderhoudsfrequentie vast in een jaarplan ‘ICT-beheer’. Elk kwartaal evalueren we dit met u en sturen we, waar nodig, bij.

De betrokken ICT-leveranciers zijn verantwoordelijk voor een tijdige, correcte uitvoering van dit plan en koppelen elk onderhoudsmoment aan ons terug. Zo houden we gezamenlijk uw ICT op niveau.

icon_Route_5

Werkwijze ICT-deelprojecten

De omgeving waarin u opereert, verandert voortdurend. Door ontwikkelingen in de markt, technologie of wetgeving zijn er soms kleinere of grotere ICT-updates, -uitbreidingen of -wijzigingen gewenst.

Sommige kunt u zelf uitvoeren, zoals uniforme elektronische handtekeningen. Andere coördineren wij voor u via een verkort stappenplan (fase A, B en C), zoals de ICT-inrichting van een nieuwe locatie.

Bent u een mkb-ondernemer die:

 • externe ICT-kennis nodig heeft?
 • zelf geen tijd in ICT kan steken?
 • een doordacht ICT-beleid wenst?
 • inzicht in ICT-mogelijkheden wil?
 • ICT winstgevend wil laten zijn?