Hoe herkent u iemand die echt verstand van ICT-zaken heeft?

Als u zelf weinig kaas hebt gegeten van ICT, dan is het prettig als u dit neer kunt leggen bij een professional. Maar, daar zit nu ook precies de valkuil; met weinig kennis van ICT is het moeilijk om te beoordelen of u wel écht te maken hebt met iemand die verstand van zaken heeft. En hoe weet u zeker dat die persoon ook altijd in uw belang handelt? Waar vindt u deze zekerheid?

Was er maar een keurmerk voor ICT-professionals

Was er maar een keurmerk voor ICT-professionals denkt u misschien. Nou, het VRI komt hiermee in de richting. Het VRI staat voor Vereniging Register voor Informatici. Deze vereniging heeft als doel meer transparantie creëren in de vaardigheden van IT-specialisten, zodat competenties gemakkelijk vergeleken kunnen worden. Ook No Corners is opgenomen in het register van de VRI.

 

Gedragscode voor ICT-experts

Het VRI heeft een gedragscode opgesteld, en met opname in hun register committeren ICT-specialisten zich aan de vijf uitgangspunten die hieraan gekoppeld zijn, namelijk: deskundigheid, ict-zaken expertbetrouwbaarheid, zorgvuldigheid, professionele onafhankelijkheid en collegialiteit. Er wordt verwacht dat hun leden de belangen van hun opdrachtgevers altijd behartigen en dat zij hun kennisniveau frequent updaten. Hier wordt ook op toegezien door het VRI.

 

Aan welke eisen moet een ICT-specialist voldoen voor het VRI?

Om in het register van het VRI te kunnen worden opgenomen, dient voldaan te worden aan een aantal zaken:

 

 • De specialist dient een gedegen en relevante (HBO) opleiding te hebben afgerond.
 • Hij of zij moet zich altijd kenbaar maken als lid van het VRI door RI achter de naam te vermelden (u heeft dit misschien al eens in mijn e-mailhandtekening zien staan?).
 • Er moet iemand verklaren dat de ICT-specialist het werk in de geest van het VRI uitvoert.
 • Iedereen die geregistreerd staat is verplicht kennis op pijl te houden.
 • En het belangrijkste is dat hij of zij akkoord moet gaan met de gedragscode van het VRI, die ik hierboven al noemde. Een aantal voorbeelden van zaken waar een ICT-professional aan moet voldoen:
  • Werkzaamheden moeten altijd in het belang van de klant uitgevoerd worden.
  • Er dienen realistische aanbiedingen te worden gedaan en een specialist mag niet aan over-selling doen.
  • Geheimhouding van informatie is ook een onderdeel van de gedragscode. En dat gaat veel verder dan de richtlijnen van de AVG.
  • De specialist mag geen werkzaamheden aannemen of uitvoeren waar deze niet voor gekwalificeerd is.
  • Er is ook geregeld dat iemand altijd binnen de wet en de geldende gedragsregels het werk verricht. Dus niet meewerken aan fraude of bijvoorbeeld illegale software installeren. Dat mag dan voor zich spreken, toch is het voor u een prettig idee dat er een instantie met gedragsregels is, waaraan professionals zich committeren.

 

Wat als een RI (geregistreerde professional) zich niet aan de gedragscode houdt?

De meeste ICT-professionals en -consultants zien hun registratie bij het de VRI als iets om trots op te zijn. Zij zullen er alles aan doen om deze status te behouden en dus zorgvuldig met hun opdrachtgevers omgaan. Is dit niet het geval, dan kunt u dit als derde melden bij de vereniging en toetsing aanvragen. Is er sprake van gedrag dat in strijd is met de gedragscode van VRI, dan zal de ICT-specialist hierop worden aangesproken. In het uiterste geval wordt deze persoon uit het register geschrapt.

 

De registratie van Peter van der Puyl, No Corners kunt u vinden in het VRI-register onder lidnummer 300807.

 

Uw baat bij een VRI-geregistreerde ICT-specialist

Hierbij delen we wat praktijksituaties met u, waarbij problemen voorkomen hadden kunnen worden als de opdrachtgever met een betrouwbare partner in zee was gegaan.

Praktijkcase 1: buitenproportionele oplossingen

Een opdrachtgever had een ICT-aanbieding van een “specialist” gekregen, die buitenproportioneel ‘zwaar’ was. Deze heeft hem dus opgezadeld met oplossingen en apparatuur die veel te duur waren voor de toepassingen van de klant en die, zo bleek, ook nog eens niet deden wat ze moesten doen. Zo beschikte de leverancier bijvoorbeeld niet over de benodigde certificeringen om de apparatuur te mogen leveren. Hierdoor kon de klant niet rekenen op ondersteuning van de fabrikant. Het gebrek aan ICT-kennis heeft de opdrachtgever de das omgedaan.

 

Praktijkcase 2: voor het blok gezet

Een ondernemer besloot een ICT-omgeving af te nemen bij een ICT-leverancier en had daarbij de vraag gesteld of uitbreiding met bepaalde functies later ook mogelijk was. Het antwoord daarop was ‘ja’, alleen was de leverancier daarbij even ‘vergeten’ te melden dat de investering hiervoor zelfs hoger zou zijn dan de initiële aankoopprijs. Kortom, de enige prioriteit die de leverancier had was verkopen. De enige keuzes die de klant had waren: betalen, geen extra functionaliteit óf opnieuw investeren in een ander systeem. Dit toont de macht van de leverancier.

 

Praktijkcase 3: goedkoop is duur

Een leverancier bood een klant de allergoedkoopste oplossing aan, maar na verloop van tijd bleken er toch extra functionaliteiten nodig te zijn. ‘Tja, dat is niet mogelijk bij deze oplossing’, was het antwoord toen. Resultaat: de oplossing voldeed al snel niet meer aan de wensen en er moest opnieuw worden geïnvesteerd in een andere oplossing. De leverancier vond zijn economische belang op de korte termijn blijkbaar belangrijker dan dat van zijn klant. Op het moment zelf was deze blij met de leverancier, maar door gebrek aan kennis, kon hij de gevolgen zelf niet overzien. De leverancier wel en hij had hen hiervoor moeten behoeden, op zijn minst de voor- en tegenargumenten moeten benoemen.

 

Praktijkcase 4: ‘koppelverkoop’

Een aanbieder van ICT-oplossingen deed aan ‘koppelverkoop’: “als wij oplossing A leveren, willen we ook oplossing B leveren”. Ook hier profiteert de aanbieder van de macht die hij als leverancier heeft. Sommigen houden zelfs wachtwoorden of informatie achter, waardoor de klant machteloos staat. Dit leidt regelmatig tot rechtszaken, waarbij ondernemers proberen ‘vrij te komen’ van hun ICT-leveranciers.

 

Conclusie

Wilt u een écht betrouwbaar en eerlijk advies bij de keuze voor de juiste ICT-oplossing? Kies dan voor een ICT-specialist die is ingeschreven in bij de VRI. No Corners vindt u hier ook in terug onder naam van Peter van der Puyl, lidnummer 300807. Wij hebben geen contracten of informele afspraken gemaakt met ICT-leveranciers, waardoor we een geheel onafhankelijk advies bieden, afgestemd op uw behoeften en toekomstplannen.

Vraag een gratis adviesgesprek aan.

Geplaast in de categorie: