De invloed van Generatie Y en technologische ontwikkelingen op uw (ICT-)beleid

De maatschappij verandert snel onder invloed van nieuwe technologische ontwikkelingen. Niet iedereen kan daarmee omgaan; langzaam maar zeker ontstaat er een groep mensen die niet overweg kan met ‘slimme’ telefoons en computers.  

Generatie Y: de toekomst van technologie

De jongere Y generatie omarmt alle nieuwe technologie met een snelheid die de oudere generatie niet kan bijhouden. Lijkt het meebrengen van je eigen apparatuur (Bring Your Own Device) nu nog spraakmakend, over een aantal jaren is dit de normaalste zaak van de wereld. Het tijdperk dat de werkgever bepaalde met welke laptop medewerkers op pad gingen, is echt verleden tijd. Nu privé en werktijd meer en meer door elkaar gaan lopen, kiezen medewerkers liever voor één apparaat.   

Wildgroei van apparatuur in uw (draadloze) netwerkinvloed Generatie Y en technologische ontwikkelingen ICT-beleid

Het gebeurt dus steeds vaker dat medewerkers hun eigen apparatuur meebrengen naar de zaak. Zelfs als dit nog niet het geval is, kunnen er altijd nog gasten, zzp’ers, externe specialisten en andere derden met hun apparatuur van uw netwerk gebruikmaken.

Veranderingen in onze werkwijzen

Hoe gaat u als ondernemer om met deze veranderingen? Aan de ene kant moet u oog hebben voor zaken als veiligheid en privacy; aan de andere kant willen en/of moeten medewerkers ook flexibel kunnen werken. Dat is best lastig, want het werken met eigen apparatuur (al dan niet op afstand) én veiligheid van uw ICT-omgeving staan vaak haaks op elkaar.  

Blijf op de hoogte van technologische ontwikkelingen en trends

Blijf alle ontwikkelingen op de voet volgen. Niet alleen om praktische en veiligheidsredenen, maar ook om als organisatie aantrekkelijk te blijven voor getalenteerde en gekwalificeerde medewerkers. En aangezien Generatie Y de toekomst heeft, kunt u maar beter zorgen dat uw ICT-beleid en netwerken aansluiten op wat zij belangrijk vinden.

ICT-tips van Peter

Een ‘bring-your-own-device-cultuur’ is misschien niet gewenst of nog niet aan de orde, uiteindelijk is het niet tegen te houden. Hoe flexibeler je medewerkers zijn, hoe lastiger het is om controle uit te oefenen. Besteed daarom aandacht aan het maken van afspraken en bewustwording. Anticipeer door antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Mag een gebruiker een eigen access point meenemen en dit in het netwerk plaatsen? Wie zorgt er dan voor dat de verbinding met dit access point veilig is?
  • Als er door het meenemen van eigen apparaten als telefoons en tablets ineens twee keer zoveel apparaten met uw draadloze netwerk verbinden, wie bewaakt dan de beschikbare capaciteit van het draadloze netwerk?
  • Wie is ervoor verantwoordelijk dat de meegebrachte apparatuur veilig is en bijvoorbeeld geen virussen bevat? Gaat u afdwingen dat er bijvoorbeeld een virusscanner aanwezig is op het meegebrachte apparaat? En wie gaat deze licentie dan betalen als u die automatisch op het apparaat laat plaatsen?
  • Zijn uw netwerk en software geschikt voor alle meegenomen apparatuur met verschillende besturingssystemen?

 

Kortom, wat zijn de spelregels waar medewerkers en externen zich aan moeten houden wanneer zij hun eigen apparaat meebrengen? Denk er vast over na, want de toekomst is onvermijdelijk.

 

Wilt u meer weten over het inrichten van een toekomstgericht ICT-beleid? Hoe u daarbij rekening houdt met nieuwe technologie, trends én culturele eigenschappen van Generatie Y? Vraag een gratis adviesgesprek aan of download het gratis e-book met ruim 100 waardevolle ICT tips voor Mkb-ondernemers. U vindt hem onderaan de homepage.