Uw gebruikers afschermen van ongewenste online inhoud

Organisaties zijn in bepaalde gevallen verplicht om hun eindgebruikers online af te schermen van schadelijke en/of ongewenste inhoud. Tegelijkertijd wilt u ook voorkomen dat gevoelige gegevens de organisaties verlaten. Wat is gevoelige inhoud, wat zijn de risico’s en hoe gaat u daarmee om?

 

Toegang tot specifieke websites en platforms managen

Misschien heeft u wel een reglement waarin is vastgelegd welke websites, platforms en social mediakanalen bezocht mogen worden, maar dat is vaak niet voldoende. In dat geval kunt u bepaalde websites afschermen, er is dan beperkte internettoegang en uw eindgebruikers wordt de toegang dan geweigerd. Denk hierbij aan websites waar discriminatie, geweld, porno, gokken of haatberichten op voorkomen. U kunt zich voorstellen dat de toegang tot bepaalde websites per organisatie en eindgebruiker verschillend kunnen zijn, bijvoorbeeld in verband met de leeftijd van de gebruikers.

 

Wie zijn in uw organisatie de eindgebruikers? Of zijn er meerdere categorieën eindgebruikers? Hierbij kunt u denken aan werknemers, scholieren en studenten en gasten/bezoekers die gebruik maken van uw internetverbinding.

 

Gebruikers afschermen van de werkelijke inhoud

Niet alleen moeten uw gebruikers afgeschermd worden van bepaalde websites, het kan ook zo zijn dat er specifieke content ongewenst, (privacy)gevoelig of schadelijk is. Bijvoorbeeld een foto of de tekst die op de foto staat. Het gaat dus om de werkelijke inhoud. Ook deze content dient gefilterd te worden.

 

Afschermen van uitgaande inhoud

Het gaat niet alleen om inkomende berichten, maar ook om uitgaande informatie. Zo is met de juiste technieken te voorkomen dat bijvoorbeeld financiële gegevens de organisatie verlaten. Bijvoorbeeld creditcardgegevens. Maar het kan natuurlijk ook om foto’s en/of ander privacygevoelige gegevens en beeldmateriaal gaan. 

 

ICT-tips van Peter

  • Bepaal niet alleen vooraf welke websites en social media er voor uw eindgebruikers afgeschermd dienen te worden, maar ook welke expliciete inhoud er wel of niet getoond mag worden. En onder welke voorwaarden mogen gegevens wel of niet gedeeld worden?
  • Controleert en onderschept u internetverkeer van uw medewerkers of andere eindgebruikers? Hier zijn beperkende wettelijke bepalingen voor vastgesteld, vanuit privacy oogpunt. Meld het áltijd vooraf wanneer u internetgebruik controleert.

 

Wilt u ervoor zorgen dat de eindgebruikers binnen uw organisatie afgeschermd zijn van gevoelige en/of schadelijke inhoud? En dat ook hun gegevens binnen uw netwerk veilig zijn? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan. Samen met u brengen we in kaart wat u kunt verbeteren terwijl u voldoet aan alle wet- en regelgeving rondom privacy en veiligheid.

Meer ICT-tips? Download het gratis e-book met ruim 100 waardevolle ICT tips voor Mkb-ondernemers. U vindt hem onderaan de homepage.

Geplaast in de categorie: ,