Zit u wel op de juiste stoel?
Of laat u zich teveel leiden door de belangen van uw leveranciers?

Blog

Wat betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor u als ondernemer?

Op 25 mei 2018 geldt voor de hele Europese Unie één privacywet: de General Data Protection Regulation (GDPR). In Nederland heet deze wet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG/GDPR heeft invloed op alle bedrijven die persoonsgegevens van Europese burgers verwerken.
Lees verder


Veilig werken: zowel op kantoor als buiten de deur

Virussen en cybercriminelen vergroten het risico op storingen en calamiteiten. Uw netwerk kan plat gaan, u kunt lange tijd onbereikbaar zijn voor uw klanten. Maar ook kunnen vertrouwelijke gegevens op straat belanden. Dit zijn risico's die u natuurlijk wilt uitsluiten. Daarom is het belangrijk uw informatie te beveiligen tegen gevaren van binnen en buiten.
Lees verder


Wat zijn de rechten en plichten van leveranciers?

Weet u welke rechten en plichten een leverancier naar u toe heeft? Welke gegevens kan uw leverancier inzien? En blijft u wel eigenaar van uw eigen gegevens? Als u tijdelijk niet aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, mag de leverancier dan zo maar zijn dienstverlening stopzetten?
Lees verder


Een leverancierselectie maken - wat is jouw eisenpakket?

Welke eisen stel jij als mkb-ondernemer aan je ICT-leverancier of aan een applicatie? Beoordeel je een leverancier op zijn kantoorpand? Of op het aantal medewerkers? En hoe kies je een applicatie? Op basis van de demo? Of op de specificaties die de leverancier verstrekt heeft?
Lees verder


Veilig samenwerken op ICT gebied - nu en in de toekomst

Op 25 mei 2018 is het zover: dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG geldt in de hele Europese Unie en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) zoals we die nu kennen. Wat betekent dit voor jouw organisatie?
Lees verder