Zit u wel op de juiste stoel?
Of laat u zich teveel leiden door de belangen van uw leveranciers?

Blog

Licenties voor software: waar moet u rekening mee houden?

Een licentie is een overeenkomst waarin u het gebruiksrecht krijgt om bijvoorbeeld met bepaalde software of applicatie te werken. U mag de toepassing dus gebruiken, maar u bent geen eigenaar. In de regel mag u dus ook zelf geen aanpassingen aan de software of applicatie doorvoeren. Er zijn verschillenden soorten licenties. Waar moet u nu vooral rekening mee houden bij het maken van keuzes voor de licenties voor uw bedrijf? Sommige licenties worden meegeleverd met andere producten of diensten, bijvoorbeeld in een operating systeem of bij bepaalde applicaties. Het is belangrijk om je te realiseren dat in deze gevallen de hard- en software onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vervalt het apparaat, dan vervalt ook de licentie.
Lees verder


ICT nodig bij belangrijke kerntaken? Maak een calamiteitenplan!

In onze maatschappij is ICT een steeds belangrijkere factor en daarmee dus ook voor mkb-bedrijven. ICT levert direct of indirect een belangrijke bijdrage aan het uitvoeren van kerntaken. Als organisatie moet u deze kerntaken dus in beeld hebben én houden. Welke taken zijn nu écht belangrijk?
Lees verder


Hoe kunt u junkmail voorkomen?

Mail is tegenwoordig net zo belangrijk als telefonie en misschien nog wel belangrijker. Maar e-mailen kent ook een aantal nadelen. SPAM, het ontvangen van junkmail, is één van die belangrijkste nadelen. Alles wat voor de ontvanger van geen waarde is, noem je junkmail.
Lees verder


Intellectueel eigendom: hoe zit het nu eigenlijk?

U hebt een goed idee en wil daarvoor een applicatie of website laten ontwikkelen. Of u hebt een of meerdere applicaties waarvoor u maatwerk wil laten ontwikkelen. Dat kan een prima oplossing zijn, maar van wie is dat maatwerk nu eigenlijk? Bezit Bij het bouwen van een website of applicatie wordt een broncode gebruikt. U mag misschien de toepassing wel gebruiken, maar bent u dan ook de eigenaar? En wanneer er beeldmateriaal is gebruikt, is dat beeldmateriaal dan ook van u, of moet u daar juist rechten over betalen?
Lees verder


Waarom een goede back-up absolute noodzaak is

Het herstellen van ICT gedragen functies binnen uw organisatie heeft alles te maken met de gewenste beschikbaarheid van deze functies. Kunt u geen halve dag zonder een bepaalde toepassing? Wat gebeurt er dan als u deze functie zou moeten herstellen? Stel dat er bijvoorbeeld vervangende hardware moet komen? Zijn uw verwachtingen dan reëel? En hoe belangrijk is de beschikbaarheid van deze toepassing? Gaat het bijvoorbeeld om uw facturen, planning of opdrachten? Of moet de prioriteit liggen bij andere belangrijke zaken als het uitdelen van medicijnen, verstrekken van maaltijden of toegangscontroles? Met andere woorden: wat zijn de echte kerntaken van uw organisatie?
Lees verder